Epoksi tlaki
Betonski tlaki mnogokrat ne morejo zadostiti vsem pogojem, ki jih morajo izpolniti tlaki v industrijskih obratih. Odvisno od vrste proizvodnje morajo biti tlaki visoko nosilni, žilavi, odporni proti udaru, abraziji, toplotnim šokom in kemijski agresiji.

Poleg tega morajo biti tudi nedrsni, neprašni, dobrega videza, primerne strukture površine, imeti določeno električno prevodnost, antistatičnost ter lahki za čiščenje in vzdrževanje.

Navedene pogoje lahko delno, včasih pa tudi v celoti, izpolnimo z uporabo betonov visokih zmogljivosti (mikroarmiranih in polimerno modificiranih).

Največkrat pa je treba za zagotovitev zahtevanih lastnosti nosilno betonsko ploščo potrebno preplastiti s polimernim zaključnim tlakom, največkrat epoksi tlakom, s katerim se ustrezno ojači in zaščiti površina betonskega tlaka.

Epoksi tlaki in ostali polimerni tlaki
Polimerni tlaki (vključno epoksi tlaki) so sestavljeni iz agregata ali polnila in polimernega veziva. To se dodaja polnilu kot tekoči monomer ali smola, ki v reakciji s trdilcem tvori trdno polimerno vezivo (polimerizacija). Za uravnavanje primernega časa strjevanja se dodajajo različni dodatki.

Najpogosteje se uporabljajo naslednji polimerni materiali:

· poliestri,

· metakrilati,

· poliuretani,

· epoksidi (epoksi materiali).

Med njimi so najuporabnejši in tudi največkrat uporabljeni epoksi tlaki.

Epoksi tlaki
Vrste epoksi tlakov
Glede na debeline nanosov lahko razdelimo epoksi tlake na:

· epoksi impregnacije,

· epoksi zaščitne premaze,

· samorazlivne epoksi tlake,

· epoksi tlake maltnega tipa,

· epoksi estrihe.

Epoksi impregnacija
Ko želimo izboljšati kakovost betonskih površin, jih lahko utrdimo z epoksi impregnacijo , to je s penetriranjem istih nizkoviskoznih epoksi smol, ki prodirajo v porni sistem betona, kjer se strjujejo in s tem izboljšujejo mehanske lastnosti površinske plasti. Metoda je uporabna pri betonih, ki imajo primerno kapilarno poroznost, ali na lasno razpokanih površinah, kjer njihov videz ni primarnega pomena.

Zaščitni epoksi premazi
Zaščitni epoksi premazi tvorijo tanek film na betonski površini v debelini od 100 do 500 mikronov. Za epoksi premaze se uporabljajo večinoma iste pigmentirane smole, ki jim pri nedrsnih ali strukturnih premazih dodajamo polnila zelo finih zrnavosti. Epoksi premazi v omejenem obsegu izboljšujejo mehanske lastnosti betonske površine, povečujejo kemično odpornost, predvsem pa so dekorativni in brezprašni.

Samorazlivni epoksi tlaki
Kadar so tlaki mehansko in kemično močneje obremenjeni, so potrebne veje debeline zaključnega epoksi tlaka. Samorazlivni epoksi tlaki se tako nanašajo v debelinah od 1,5 do 5 milimetrov. Vsebnost veziva (epoksi smole) v njih je razmeroma visoka, tako da težnostno razmerje med polnili in vezivom ni več kot 3 proti 1. Kot polnila se poleg pigmentov uporabljajo zlasti kremenčevi peski in kalcijevi ali barijevi sulfati.